VMP:n vahvuudet

Toimimme rakenteellisesti kasvavalla markkinalla

Suomen henkilöstövuokrausalan on ennustettu kasvavan noin 10 prosenttia, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen palveluiden noin 4–5 prosenttia ja itsensätyöllistämisen palveluiden noin 15–20 prosenttia vuosina 2016–2020.

Olemme asemoituneet hyvin pystyäksemme hyödyntämään markkinoiden kasvutekijöitä erityisesti Suomessa uudistamalla jatkuvasti palveluitamme sekä tarjoamalla monipuolisesti erilaisiin asiakastarpeisiin vastaavia palveluita. Lisäksi vastaamme vanhojen työpaikkojen katoamiseen ja uusien työpaikkojen syntymiseen esimerkiksi tarjoamalla uudelleenkouluttautumis- ja rekrytointipalveluita sekä vierasperäiselle työvoimalle tarkoitettuja kotouttamis- ja koulutuspalveluita.

Kattava ja moderni henkilöstöpalvelualan tarjoama ja asiakaslähtöinen lähestymistapa palveluiden räätälöinnissä

Kokonaisvaltaiseen ja laadukkaaseen palveluvalikoimaamme kuuluvat vuokratyöntekijöiden välittäminen, ylempien toimihenkilöiden rekrytoiminen, muut rekrytointi- ja suorahakupalvelut, henkilöarviointien tekeminen, organisaation kehittämis- ja koulutuspalvelut, ohjelmistorobotiikkaa hyödyntävät palvelut sekä itsensätyöllistämisen palvelut.

Käytämme moderneja digitaalisia työkaluja palveluiden tuottamisessa ja mm. tarjoamme yhteiskumppanin kanssa asiakkaillemme myös tietotyötä tekevää ohjelmistorobottityövoimaa. Robottityövoiman vuokraus toteutetaan pilvipohjaisena palvelutoimituksena. Rekrytoinnissa ja suorahakutoimeksiannoissa hyödymme digitaalista palvelualustaa, josta toimeksiantaja voi läpinäkyvästi reaaliajassa seurata haun etenemistä. Itsensä työllistämispalveluissa tarjoamme asiakkaille helppokäyttöisen selainpohjaisen ratkaisun.

Palveluvalikoimamme mahdollistaa toimimisen kokonaisvaltaisena HR-kumppanina monen toimialan asiakasyrityksille sekä pystymme sen avulla vastaamaan työelämän muutoksen synnyttämiin tarpeisiin paremmin. Modernin palveluvalikoimamme avulla pystymme myös tulevaisuudessa reagoimaan nopeasti työmarkkinoiden kehityksen aiheuttamiin muutoksiin hyödyntämällä esimerkiksi palvelualustojamme.

Pyrimme ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita, jotta pystymme paremmin kohdentamaan ja räätälöimään palveluitamme juuri meidän asiakkaillemme sopiviksi, mikä mahdollistaa toisilleen sopivien työntekijöiden ja työnantajien yhteen saattamisen.

Vahva markkina-asema henkilöstöpalvelualalla

Meillä on 30 vuoden kokemus henkilöstöpalvelualalla toimimisesta ja olemme tänä päivänä yksi Suomen suurimmista henkilöstöpalvelualan yrityksistä. Tämän lisäksi olemme ainoa alan yritys Suomessa, joka tarjoaa henkilöstövuokraustoiminnan, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen ohella myös itsensätyöllistämisen palveluita. Lisäksi palveluvalikoimaamme kuuluu digitaalisiin ratkaisuihin perustuvia henkilöstöpalveluita.

Fragmentoitunut asiakaskunta ja laaja toimipisteverkosto

VMP:n asiakaskunta koostuu lukuisien eri toimialojen yrityksistä ja yhtiön altistuminen yksittäisiä toimialoja koskettaville kysynnän heilahteluille on siten rajoittunutta. Yhtiön henkilöstövuokrauspalvelut palvelivat vuonna 2017 noin 3 300 yritysasiakasta. VMP:n asiakaskunta on hajautunut, sillä yksikään yksittäinen asiakas ei muodosta merkittävää osuutta yhtiön myynnistä. VMP-Konsernin viisi suurinta asiakasta liikevaihdolla mitattuna muodostivat 10 prosentin osuuden Konsernin liikevaihdosta vuonna 2017.

VMP:n toimipisteverkosto on franchiseliiketoimintamallin ansiosta maanlaajuinen. Yhtiöllä on toimipisteitä kattavasti maan eteläosista aina Rovaniemelle saakka. Yhteensä VMP:llä on 76 toimipistettä Suomessa ja Ruotsissa.

Skaalautuva franchiseliiketoimintamalli, joka mahdollistaa joustavuuden ja vahvan paikallisen läsnäolon

VMP tarjoaa henkilöstövuokrauspalveluita sekä suoraan konserniyritystensä että franchiseketjun kautta. VMP:n käyttämä franchiseliiketoimintamalli mahdollistaa laajan toimipisteverkoston ylläpitämisen sekä samanaikaisesti vahvan paikallisen liike-elämän tuntemuksen ja suhteet asiakkaisiin.

Edellisten kolmen vuoden aikana franchisemalli on mahdollistanut Yhtiön liiketoiminnan kannattavan kasvun. Samalla kun VMP:n toimihenkilöiden lukumäärä on kasvanut keskimäärin noin 26 % vuodessa, Yhtiön oikaistu käyttökate on kasvanut noin 68 prosenttia vuodessa. Samaan aikaan Yhtiön liikevaihto on kehittynyt noin 25 prosentin vuotuisella kasvuvauhdilla. Franchiseliiketoimintamalli tarjoaa myös joustavuutta talouden syklejä vastaan kiinteiden kustannusten ollessa franchiseyrittäjien vastuulla.

Lisäksi franchiseyrittäjiin pohjautuva liiketoimintamalli sitoo vain vähäisen määrän VMP:n pääomaa franchiseyrittäjien ollessa vastuussa muun muassa tilojen hankkimisesta sekä paikallisen henkilöstön palkkaamisesta. Pääomakevyt toimintamalli mahdollistaa myös VMP:n uusien liiketoimintamahdollisuuksien etsimisen ja laajentamisen ilman merkittäviä investointeja.

Ammattitaitoinen ja kokenut johtoryhmä ja henkilöstö

VMP:n johdolla on vahva kokemus toimialasta, yrityksestä, asiakkaista, kilpailijoista, työntekijöistä sekä liikkeenjohdosta yleisemminkin, minkä uskomme tuovan meille kilpailuetua suhteessa kilpailijoihimme.