Strategia

Tavoitteenamme on olla johtava toimija henkilöstöpalvelualalla, konsolidoida markkinaa sekä kehittää palveluvalikoimaamme. Tämän saavuttamiseksi olemme määritelleet keskeiset strategiset painopisteemme:

Digitaalisten palveluiden ja alustojen kehittäminen sekä hyödyntäminen

Tavoitteenamme on olla henkilöstöalan digitaalisten ratkaisujen ja alustojen hyödyntämisen edelläkävijä. Digitaaliset ratkaisut vahvistavat sekä VMP:n sisäisiä prosesseja että tarjoavat lisäarvoa yhtiön asiakkaille.

Digitaalisen työvoiman käyttäminen muun muassa nostaa liiketoiminnan skaalautuvuutta, vähentää manuaalisen työvoiman tarvetta, tehostaa toimintoja sekä mahdollistaa ydinliiketoimintaamme ja asiakaspalveluun keskittymisen. Digitaalista työvoimaa eli ohjelmistorobotteja voidaan käyttää esimerkiksi massasiirtoihin järjestelmien välillä, asiakasraportoinnissa, matkalaskujen käsittelyssä, palkanlaskennassa ja laskutuksessa.

Rekrytointitoimeksiannoissa tarjoamme muun muassa prosessien reaaliaikaisen seurannan mahdollistavaa digitaalista palvelua, sekä internetin välityksellä tehtäviä kyvykkyystestejä tehdessään soveltuvuusarvioita työnhakijoille.

Kasvupalvelut

Julkisen sektorin SOTE- ja maakuntauudistukseen liittyvällä kasvupalvelu-uudistuksella halutaan edistää yritysten toimintaa, työllisyyttä, osaavan työvoiman saatavuutta ja vastata työmarkkinoiden muutoksiin. Toteutuessaan uudistus kasvattaisi henkilöstöpalvelualan markkinaa Suomessa ja avaisi kysyntää yksityisten henkilöstöpalveluyritysten tarjoamille palveluille.

Koemme tärkeäksi osaksi strategiaamme aktiivisen osallistumisen uudistuksen kehittämiseen ja olemme olleet mukana pilottivaiheessa yhtenä työnhakupalveluiden järjestäjänä. Pilottivaiheessa tarjoamme muun muassa seuraavia työllistymispalveluita: henkilöstövuokraus, CV-klinikka, urankehitysneuvonta ja sekä työelämään että työhaastatteluun valmistautumiseen liittyvä valmennus.

Itsensätyöllistämispalveluiden kehittäminen

Työn muuttuessa itsenäisemmäksi, projektiluontoisemmaksi ja työpaikan sijainnista riippumattomaksi perinteisten työsuhteiden merkitys muuttuu. VMP:lle potentiaalisen kasvun kohteita ovat itsensätyöllistämisen palvelut yksinyrittäjille lisäksi myös yrityksille. Itsensä työllistävien henkilöiden ja asiakasyritysten yhdistäminen on esimerkki tilanteesta, jossa perinteinen vuokratyösuhde ei ole sopivaa.

Palveluiden tarjoaminen ja kehittäminen toiminimen alla toimiville henkilöille on myös yksi VMP:n potentiaalinen kasvualue. Tavoitteenamme on helpottaa toiminimen alla toimivia henkilöitä esimerkiksi tarjoamalla heille hallinnollisten tehtävien ulkoistusmahdollisuutta VMP:lle. Tarjoama voi sisältää esimerkiksi lakineuvontaa, laskutuspalveluluita ja verojen maksuun liittyviä palveluita.

Jakelukanavien hyödyntäminen palveluiden lisämyynnissä

Jo olemassa olevien palveluiden lisämyynnin lisäksi VMP hyödyntää jakeluverkostoaan uusien palveluiden levittämisessä. Pilottivaiheessa kehitämme tyypillisesti palvelujamme yksittäisissä toimipisteissä ja toimivimmiksi todetut uudet palvelut toteutetaan kattavaa jakeluverkostoa hyödyntäen maanlaajuisesti potentiaalisille kohderyhmille.

Ohjelmistorobotiikka

Koemme ohjelmistorobotiikan yhtenä potentiaalisena kasvumahdollisuutena. Tarjoamme asiakkaillemme esimerkiksi tietotyötä tekevää ohjelmistorobottityövoimaa, joka toteutetaan pilvipohjaisena palvelutoimituksena. Automatisaatioon ja ohjelmistorobotiikkaan perustuvia palveluja käytetään esimerkiksi massasiirtoihin järjestelmien välillä, asiakasraportointiin, matkalaskujen käsittelyyn, palkanlaskentaan ja laskutukseen.

Automatisaatioon perustuvan työvoiman käyttäminen muun muassa nostaa liiketoiminnan skaalautuvuutta, vähentää manuaalisen työvoiman tarvetta, tehostaa toimintoja sekä mahdollistaa ydinliiketoimintaan keskittymisen.

Koulutus ja oppimispalvelut

Tavoitteenamme on kehittää uusien työntekijöiden perehdyttämistä helpottavia sähköisiä koulutuspalveluita, jotka eivät ole aikaan ja paikkaan sidoksissa. VMP panostaa myös oppimispalveluiden pelillistämiseen tehdäkseen oppimisesta työntekijöille miellyttävämpää ja motivoivampaa.

Yritysostot

Pyrimme yritysostojen avulla laajentamaan palveluvalikoimaamme ja levittäytymään uusille toimialoille nopeammin. Näemme mahdollisina ostokohteina henkilöstövuokrausalan, rekrytoinnin-, koulutus- ja oppimisalan toimijat sekä ohjelmistorobotiikkaan keskittyneet yritykset. Olemme tehneet useita yritysostoja, joiden avulla olemme laajentaneet palveluvalikoimaamme.

Toimintojen tehostaminen

Tehokkuutta parantaaksemme meille on tärkeää tarjota keskitettyjä konsernipalveluita maanlaajuisesti levittyneessä organisaatiossa. Tavoitteenamme on hyödyntää paremmin konsernin tukitoimintoja, kuten palkkahallintoa, laskentaosastoa, HR-osastoa, IT-tukea sekä markkinointia yksittäisissä palvelupisteissä. Operaatioiden tehokkuuden parantamisen kannalta koemme myös toimintojen yhdenmukaistamisen tärkeänä.